Pomóżmy bezdomnym, starszym i niepełnosprawnym w okresie zimy

Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach, zwracają się  z apelem do mieszkańców Gminy Lubin, o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne, niepełnosprawne, wymagające pomocy, zwłaszcza w nadchodzącym okresie zimowym.

 

Wszyscy potrzebujący pomocy mogą ją otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księginicach.  Bronisława Dul, dyrektor GOPS zapewnia, że każdy sygnał w sprawie pomocy spotka się z reakcją  pracowników ośrodka.

Kontakt osobisty możliwy jest w ciągu tygodnia  w godzinach 7.30 do 15.00  w Księginicach – Pałac 14. Z pracownikami GOPS-u można skontaktować się także telefoniczne pod numerami

661 507 963,  503 769 131.

 

(SR)