Pomoc dla uczących się osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w którym można uzyskać pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia. Wnioski przyjmowane są do 30 marca.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

informuje, iż rozpoczął się I nabór wniosków
w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II

finansowanego ze środków PFRON

Termin składania wniosków

na I półrocze 2018 r.:

do 30 marca 2018 r.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

ul. Składowa 3, 59-300 Lubin

Szczegółowe informacje: tel. 76 847-96-86

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w: szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium. Ponadto przewidziane jest udzielenie dofinansowania osobom za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie w zakładce Działy PCPR > Rehabilitacja > Aktywny Samorząd oraz w siedzibie PCPR w Lubinie przy ul. Składowej 3.