Pomoc dla rolników dotkniętych suszą

Rada Ministrów przeznaczyła 488 mln zł na pomoc w walce z suszą. Rolnicy z terenu Gminy Lubin, u których z tej przyczyny wystąpiły szkody w uprawach proszeni są o składanie wniosków w celu oszacowanie zakresu ww. szkód.

Wnioski należy składać niezwłocznie w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 w kancelarii ogólnej – pok. nr 5 (budynek 6) w godzinach pracy urzędu, dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG – pok. nr 9 (budynek 6a) w godz. 730  do 15 30 ( tel. 76 84 03 163 )

Gminna Komisja dokona inwentaryzacji i udokumentowania powstałych szkód zgłoszonych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych jeszcze przed koniecznością likwidacji plantacji. Ostateczna decyzja w sprawie pomocy finansowej należy Wojewody Dolnośląskiego. W załączeniu wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.

(EJ)

1 WNIOSEK 20150408_Wniosek_rolnika_dotyczacy_oszacowania_szkod_w_gosp__rol_-1