Pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

pole-sniegRada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewiduje się udzielanie w tym roku pomocy dla producentów rolnych w wysokości 100 milionów złotych.

Pieniądze mogą trafić do rolników poszkodowanych w wyniku suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Wnioski o pomoc należy składać do 5 grudnia 2016 r w biurach powiatowych ARiMR.

Wzór wniosku umieszczony jest na stronie ARiMR www.arimr.gov.pl

(źródło: arimr.gov.pl)