Pomagamy rodakom na wschodzie

Gmina Lubin wspierając akcję p.n. „POMAGAMY RODAKOM NA UKRAINIE III – Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH” organizowaną przez Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy                  zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do włączenia się w akcję humanitarną, która ma na celu pomoc dzieciom i rodzinom polskiego pochodzenia na Ukrainie.

Organizatorzy proszą o przekazywanie:

  • artykułów żywnościowych o długim terminie ważności,
  • artykułów szkolnych dla dzieci (zeszyty, kredki, flamastry, bloki rysunkowe, bibuła, farby, kolorowanki, itp.),
  • środków opatrunkowych,
  • środków higienicznych i czystości.

Termin zbierania darów do 10 września br.

Punkty zbiórki darów zlokalizowane będą w sekretariatach szkół podstawowych na terenie gminy oraz w Urzędzie Gminy w Lubinie pok. 120.

Wyjazd wolontariuszy z darami zaplanowano w okresie od 30 września do 14 października 2019 roku. Partnerem akcji jest Gmina Lubin, Fundacja PZU oraz Starostwo Powiatowe w Legnicy. Wolontariusze będą prowadzić prace archiwizacyjne w Państwowym Historyczno-Kulturowym Rezerwacie „Nagujewicze”, spotkają się w Polskiej Sobotniej Szkole i przekażą zebrane dary i zakupione książki, będą również prowadzić prace remontowe na cmentarzu w Snitkowie.

Dodatkowe informacje na stronie: http://www.pwsz.legnica.edu.pl