„Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – konkurs dla uczniów

Ministerstwo Edukacji Narodowej  zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie literacko-plastycznym „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej. Konkurs rozpoczął się 1 lutego i potrwa do 23 marca. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek.

W konkursie „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” mogą wziąć uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Prace konkursowe będą ocenianie w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej.

Część plastyczna obejmuje zaprojektowanie karty pocztowej upamiętniającej Zbrodnię Katyńską. Technika wykonania pracy jest dowolna. Z kolei w kategorii literackiej uczniowie będą musieli odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego musimy pamiętać o Katyniu?” Objętość pracy nie powinna przekroczyć 6 stron formatu A4.

Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia konkursowego. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa można znaleźć w załącznikach.

Konkurs zainicjowała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek 28 stycznia br. w Muzeum Katyńskim. Oficjalnie przedsięwzięcie rozpoczęło się 1 lutego. Prace konkursowe można przesyłać do 23 marca br. Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 24 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Założeniem przedsięwzięcia jest uczczenie 80. rocznicy mordu w Lesie Katyńskim. Konkurs służy także popularyzowaniu wiedzy o Zbrodni Katyńskiej. Jest również szansą na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodych ludzi.

Zachęcamy do udziału!

regulamin konkursu

karta zgłoszenia