Policjanci podsumowali efekty pracy w 2019 roku

W Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie odbyła się odprawa roczna z udziałem Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektora Piotra Leciejewskiego, w której wziął udział Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin i inni przedstawiciele władz samorządowych oraz wymiaru sprawiedliwości. Podczas odprawy podsumowano wyniki pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie w roku 2019.

Odprawę rozpoczął meldunek Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie podkomisarza Artura Ciupki, złożony Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektorowi Piotrowi Leciejewskiemu. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie, podkomisarz Artur Ciupka zaprezentował i szczegółowo omówił wyniki pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie w roku 2019.

Komendant Powiatowy Policji w Lubinie podinsp. dr Joanna Cichla podziękowała przedstawicielom samorządów za wsparcie, jakiego udzielają lubińskiej policji w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Komendant podkreśliła, że jednym z najważniejszych wyzwań jest utrzymanie wysokiego poziomu zaufania i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Komendanci zgodnie podkreślili, że uzyskanie satysfakcjonujących wyników było możliwe dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu policjantów w codzienną służbę, wzorowej współpracy z innymi instytucjami w procesie zapobiegania przestępstwom oraz w ich wykrywaniu.

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Piotr Leciejewski, również wysoko ocenił pracę jednostki, doceniając zaangażowanie lubińskich policjantów jak i pracowników cywilnych. Jako wzór przedstawił współpracę policji z lokalnymi samorządami oraz Fundacją Polska Miedź, które wspierając lokalną policję wykazują się zaangażowaniem na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

(RED źródło: KPP w Lubinie)