Podzielono pieniądze na sport

Dokonano już rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2020 rok na realizację zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin. Pieniądze otrzymało dziesięć podmiotów, rozdzielono w sumie pulę 425 tysięcy złotych.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin  wójt Gminy Lubin przyznał dotacje:

  1. 74 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” Księginice,
  2. 45 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Unia” Miłoradzice,
  3. 54 000,00 zł dla Klubu Sportowego „Unia” Szklary Górne,
  4. 51 000,00 zł dla Stowarzyszenia Sportowego Klubu Sportowego „Fortuna” Obora,
  5. 45 000,00 zł dla Klubu Sportowego „Kłopotów-Osiek” Kłopotów,
  6. 35 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” Niemstów,
  7. 37 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Huzar” Raszówka,
  8. 35 000,00 zł dla Klubu Sportowego „Platan” Siedlce,
  9. 43 000,00 zł dla Ludowego Związku Sportowego Szkolnego Koła Sportowego w Raszówce,
  10. 6 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Szachowego „Zielony Skoczek” Ustronie.

Uwagi dotyczące warunków przyznania dotacji:

Warunkiem jest uzupełnienie dokumentacji o wskazane indywidualnie braki i aktualizację wniosku w zakresie harmonogramu i kosztorysu adekwatnie do przyznanej kwoty dotacji.