Podziękowania Okręgowego Związku Piłki Nożnej

Maria Kajdan, prezes OZPN w Legnicy

Nadanie imienia Mieczysława Lodzińskiego obiektowi sportowo-rekreacyjnemu w Księginicach spotkało się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem. Specjalne podziękowania za te cenną inicjatywę na ręce wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana złożyła prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy Maria Kajdan, kierując je także do radnych, którzy podjęli uchwałę w tej sprawie.

– Dzięki Państwa inicjatywie oraz wspaniałemu przygotowaniu, mogliśmy uczestniczyć w niezwykle pięknej i wzruszającej uroczystości z udziałem najbliższej rodziny Pana Mieczysława. To, co Państwo zainicjowaliście pokazało, jak wiele jest w Was szacunku dla drugiego człowieka, jak blisko jesteście społeczności, która powierzyła Wam swoją przyszłość, obdarzyła ogromnym zaufaniem – napisała Maria Kajdan.

Szefowa OZPN w Legnicy podkreśliła, jak wielkie zasługi w rozwój regionalnego i ponadregionalnego sportu wniósł Mieczysław Lodziński, nowy patron obiektu sportowego Księginicach.

– Mieczysław Lodziński, jak nikt inny zasłużył sobie na miejsce w naszej pamięci i sercach tych, którym poświęcił całe swoje życie. Jego odejście pozostawiło puste miejsce, które trudno będzie zapełnić, nie tylko w społeczności sportowej, ale też w środowisku, w którym wiódł życie dobrego, zwykłego człowieka oddanego innym – napisała Maria Kajdan.

– Bardzo Panu dziękuję za wzruszenie, za pamięć i szacunek, którego tak bardzo dziś brakuje… zakończyła prezes Okręgowego Oddziału Polskiego Związku Piłki Nożnej w podziękowaniu skierowanym na ręce szefa gminnego samorządu.

Nadanie imienia Mieczysława Lodzińskiego obiektowi sportowo-rekreacyjnemu w Ksieginicach odbyło się w połowie września tego roku. Podczas uroczystości odsłonięta została tablica pamięci Mieczysława Lodzińskiego, czego symbolicznie dokonali żona Danuta Lodzińska oraz wójt Tadeusz Kielan. Tablicę poświęcił ksiądz proboszcz Tadeusz Żurek.

(MG)

PODZIEKOWANIA