Podwójna uroczystość w Kościele św. Józefa w Gorzycy

Święto patronalne gorzyckiego kościoła oraz dwudziestolecie święceń kapłańskich księdza proboszcza Krzysztofa Klima były tematem przewodnim uroczystej mszy świętej, odprawionej w Kościele p.w. św. Józefa w Gorzycy. Eucharystię celebrowało trzech kapłanów, a przewodniczył jej ksiądz Jan Daniel, dziekan Dekanatu Chocianów. Wyjątkowości temu wydarzeniu dodał występ Górniczego Chóru Męskiego.

Patronem filialnego kościoła w Gorzycy jest św. Józef Rzemieślnik, ziemski ojciec Jezusa. To jego osobie poświęcona była homilia, którą wygłosił ksiądz Paweł Kajl, proboszcz parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych.

– Św. Józef to postać wyjątkowa, to nie tylko rzemieślnik, jak go dzisiaj nazywamy, patron zaangażowanych ludzi pracy, diecezji, zakonów czy krajów, ale także patron przejścia do wieczności, a więc dobrej śmierci, momentu w którym ludzkie życie się zmienia, ale nie kończy. Kończy się to, co nazywamy życiem ziemskim, a rozpoczyna się to, co jest wiecznością przygotowaną z miłości dla każdego z nas przez Ojca – mówił w homilii ks. Paweł Kajl.

Kapłan zwrócił także uwagę na niezmiernie ważną rolę, jaką św. Józef odegrał w historii ale także rzadko spotykaną wyjątkową skromność.

– Wpatrywanie się w postać św. Józefa skłania nas do tego, by przyjąć naszą codzienność i okoliczności, które się na nią składają, by umieć docenić własny wysiłek i pracę, którą wykonujemy. By podejmować trud dla Boga, nie dla ludzi, ale znaleźć także czas na wytchnienie i odpoczynek. Powstrzymanie się od niekoniecznych prac w Dzień Pański daje zbawienny dystans, dzięki któremu możemy docenić własną pracę i wysiłek, odzyskać siły, by cieszyć się swoją codziennością i owocami swojej pracy. Józef uczy nas docenienia każdej chwili naszego życia, każdego zmagania i każdego trudu. One składają się na codzienność, za którą zapłatą jest wieczność – usłyszeli wierni w homilii.

Msza św. odpustowa, była także okazją do złożenia podziękowań i życzeń księdzu jubilatowi  Krzysztofowi Klimowi.

– Wpatrzeni w wizerunek św. Józefa, kierując wzrok ku jego skromnej i zatroskanej twarzy wyrażającej trud codziennej pracy, wzruszamy się, że oto w tym gronie przyszło nam świętować 20-lecie kapłaństwa naszego proboszcza Krzysztofa Klima. Niech mi wolno będzie wypowiedzieć nasze gorące życzenia i podziękowania Kapłanowi, który na co dzień i we wszystkie święta jest tu z nami jako nasz przewodnik duchowy, udzielający nam szczególnego daru – żywego Ciała Jezusa Chrystusa – mówił Jan Olejnik, sołtys Gorzycy i jednocześnie radny Gminy Lubin .

Specjalne życzenia popłynęły od mieszkańców Gorzycy i Krzeczyna Małego. Jan Hawrysz podkreślił rolę księdza Krzysztofa, jako wybitnego budowniczego, pod którego okiem kościół w Gorzycy z roku rozwija się i pięknieje.

W imieniu uczestniczącego w uroczystości Górniczego Chóru Męskiego działającego przy Zakładach Górniczych Lubin życzenia składał radny Gminy Janusz Zarenkiewicz.

Wśród gości znaleźli się także wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski.

Szef gminnego samorządu w imieniu mieszkańców, radnych oraz pracowników Urzędu Gminy złożył podziękowania za dotychczasową współpracę.

– Służyć to nieść nadzieję… służyć to przekazywać piękno – te słowa oddają kapłańską drogę Czcigodnego Księdza Proboszcza, z którym mamy wielki zaszczyt współpracować, ale i przyjaźnić się oraz spotykać na wielu życiowych ścieżkach. Życzę wielu łask Bożych, zdrowia i wszelkiego błogosławieństwa oraz realizacji wytyczonych planów i spełnienia  marzeń – mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Ksiądz Jubilat nie ukrywał zaskoczenia, ale i radości, którą sprawiła mu przygotowana przez wiernych uroczystość.

– W naszym kościele najważniejsze jubileusze to 25 i 50-lecie przyjęcia święceń kapłańskich. Tym bardziej mi miło, że nasza wspólnota zauważyła tę moją skromną jeszcze rocznicę. To dowód na to, że dane mi jest współpracować ze wspaniałymi ludźmi, na których pomoc mogę liczyć i oprzeć moją posługę. Szczerze im za to dziękuję i życzę wielu Łask Bożych – mówił ksiądz proboszcz Krzysztof Klim.

Uroczystą liturgię zakończyła procesja eucharystyczna oraz koncert w wykonaniu Górniczego Chóru Męskiego. Oprócz pieśni kościelnych można było usłyszeć utwory, nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Występ chórzystów oklaskiwany był przez zgromadzonych na stojąco. Przedstawiciele chóru obdarowali  księdza proboszcza Krzysztofa Klima, sołtysa Jana Olejnika oraz wieloletniego mieszkańca Gorzycy i społecznika Jana Hawrysza swoimi jubileuszowymi wydawnictwami, wydanymi z okazji 35-lecia istnienia zespołu. Znalazły się w  nich specjalne dedykacje.

(MG)