Podsumowanie zmiany miejscowego planu dla obrębu Lisiec

Podsumowanie i ogłoszenie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Lisiec uchwalonej uchwałą Nr XXXIX/246/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 października 2016 r.

informacja