Podsumowanie roku OSP Zimna Woda

– Bardzo wam dziękuję. Za to, że jesteście, za to że nam pomagacie, za to że nas wspieracie i mam nadzieję, że będziecie z nami jak najdłużej i będziecie dalej nam pomagać- mówiła wzruszona sołtys Zimnej Wody Aneta Tutko, odbierając podziękowania za pomoc strażakom.

OSP Zimna Woda rozpoczęła cykl spotkań podsumowujących ubiegły rok.  Strażacy wraz z zaproszonymi gośćmi omawiali ubiegłoroczne wydarzenia i planowali zadania na 2019 rok. Jednostka ta jest jedną z dwóch w gminie posiadającą drużynę kobiecą. Jest to również jedna z prężniej działających drużyn strażackich. W ubiegłym roku jednostka uczestniczyła 41 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 33 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń  8 razy. Najaktywniejszym druhem był Grzegorz Baraniak, który w akcjach uczestniczył 29 razy, z drużyny kobiecej-Natalia Cyrkot była 12 razy na wyjeździe. Drużyna liczy 42 członków zwyczajnych oraz 6 honorowych, w tym 11 kobiet i jest bardzo aktywna na wszystkich możliwych polach działania. Sukcesy jakimi mogą się pochwalić za ubiegły rok to:

  • gminne zawody sportowo-pożarnicze w Szklarach Górnych 17 czerwca 2018 r. kobieca drużyna pożarnicza 1 miejsce, męska drużyna pożarnicza 2 miejsce;
  • 27-29 lipca udział męskiej drużyny pożarniczej i zajęcie 1 miejsca w Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Görlitz;
  • 22 września 2018  w Grębocicach podczas wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych drużyna z OSP Zimna Woda męska zajęła 7 miejsce (z najlepszym czasem na bojówce), a kobieca zajęła 6 miejsce.

Na strażaków z Zimnej Wody możemy liczyć nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Uczestniczą oni także w wydarzeniach kulturalno-oświatowych. Strażacy trzymali wartę przy Bożym Grobie, w maju zorganizowali pokazy z zakresu kpp w ramach akcji „Zbiórka krwi – ZOO Lubin”, która odbyła się na terenie Parku Wrocławskiego – Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. Również w maju na lubińskich błoniach strażacy uczestniczyli w pokazach podczas festynu strażackiego z okazji Dni Ochrony Przeciwpożarowej. W czerwcu w Wiercieniu odbyły się pokazy sprzętu podczas zakończenia roku szkolnego, a w Krzeczynie Wielkim pokazy sprzętu i gaszenia pojazdu z okazji Dnia Dziecka. Podczas festynu z okazji „Przywitania wakacji” w Zimnej Wodzie i imprezy plenerowej „Noc Świętojańska” w Bukownej mieszkańcy mogli również obejrzeć sprzęt i pokaz technik strażackich.

Druhowie zabezpieczali również Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Świat pod Kyczerą” w Liścu. W sierpniu w Raszówce odbyły się pokazy ratownictwa medycznego podczas festynu „Bezpieczne wakacje”, podczas, którego miał miejsce I gminny turniej piłkarski jednostek OSP gdzie druhowie z Zimnej Wody zajęli I miejsce. Kolejny pokaz ratownictwa technicznego oraz konkurs dla dzieci na VIII Festynie Parafialnym w Zimnej Wodzie odbył się w dniu 26 sierpnia, a we wrześniu taki pokaz mieli okazję zobaczyć mieszkańcy Liśca podczas festynu rodzinnego.

Jak widać druhny i druhowie nie próżnowali w 2018 roku, wszystkie te imprezy to jeszcze nie koniec ich działalności.

– Nasi członkowie brali też udział w akcjach organizowanych w ramach Stowarzyszenia OSP „Strażacy wspólnie przeciw białaczce”. W lutym zorganizowano zbiórkę żywności, odzieży, zabawek dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich w ramach akcji „Wielkanocna paczka dla kresowiaka od strażaka” W grudniu zorganizowaliśmy zbiórkę zabawek oraz przyborów szkolnych dla dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych w ramach akcji „Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka”- mówił druh Grzegorz Obara, prezes OSP Zimna Woda.

W zebraniu uczestniczyli starosta Adam Myrda, przewodniczący Rady Gminy Norbert Grabowski, zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu st.bryg. Marek Kamiński oraz mł.bryg. Eryk Górski- komendant powiatowy PSP Lubin. W zebraniu uczestniczyli druhowie z zaprzyjaźnionego OSP Zimna Woda gmina Jasło z województwa Podkarpackiego.
Zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium.

(AI)