Podsumowanie roku OSP w Niemstowie

– Nie wyobrażam sobie Niemstowa bez Ochotniczej Straży Pożarnej, to nasza wizytówka. Są zawsze gdy  tylko potrzebna jest  ich pomoc, dodatkowo integrują mieszkańców – mówi Józef Kostanowicz, sołtys Niemstowa.  Podczas corocznego  zebrania sprawozdawczego OSP w Niemstowie, pod adresem strażaków, padło bardzo wiele słów uznania  i podziękowania za codzienny trud.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie działa już ponad  70 lat i rzeczywiście jest bardzo mocno wpisana w krajobraz wsi.  Pierwsze wpisy w kronice sięgają 1948 roku.  Strażacy  pomagają nie tylko podczas pożarów, wypadków i innych katastrof, ale są obecni podczas wszystkich ważnych świąt i uroczystości, a także uczą i najmłodszych w szkołach , i dorosłych  mieszkańców jak unikać zagrożeń.

– Dziękuje Wam za tę służbę i za to, że dajecie mieszkańcom tak duże poczucie bezpieczeństwa. Gratuluję i dziękuję także Waszym rodzinom, bo wiem jakie wsparcie dają Wam na co dzień. Życzę Wam jak najmniej wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych i jak najwięcej  ćwiczeń i sukcesów w zawodach – mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin i jednocześnie od roku druh OSP w Niemstowie.

Ubiegłoroczną działalność OSP w Niemstowie podsumowano w sprawozdaniach i jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium  za rok 2017.  Głosowania poprzedziła jednak minuta ciszy. W ten sposób uroczyście wspomniano druga Antoniego Maśleja, który w ubiegłym roku odszedł na wieczną służbę.

OSP w Niemstowie ma 45 członków i już  kolejnych czterech chętnych do zrzeszenia. W 2017 roku strażacy wyjeżdżali 36 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym do 16 pożarów i trzy razy poza teren Gminy Lubin.  W akcjach najczęściej brali udział druhowie: Mościwski Michał (25), Maślej Marek (24), Forościej Kamil (22) i Bartosiak Karol (21).  Członkowie OSP Niemstów zwyciężyli także w ubiegłorocznych Gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, których byli także współorganizatorem. Zajęli także drugie miejsce w Powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Chobieni.  Te wygrane oznaczają dla jednostki dodatkowy sprzęt. W ten sposób strażacy wygrali prądownice wodną i pilarkę. W ubiegłym roku z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego otrzymali także fantoma.

Strażacy ochotnicy  na co dzień  współpracują także z Państwową Strażą Pożarną  w Lubinie, Jednostką Ratownictwa Górniczo-Hutniczego oraz wieloma gminnymi,  samorządowymi i kościelnymi  instytucjami. Z wielu stron otrzymują więc wyrazy uznania i podziękowania.  Podczas  zebrania sprawozdawczego dziękowało im wielu gości, m.in. Norbert Grabowski przewodniczący Rady Gminy Lubin, Wojciech Dziwiński dyrektor Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych, oraz przedstawiciele PSP.

– Dziękuje za zaproszenie i za Waszą codzienną prace i społeczną działalność – mówił Marek Kamiński, z-ca komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu – Gmina Lubin ma bardzo dobrze wyposażone jednostki OSP i nasza współprace można ocenić jako wzorową.

Radny Andrzej Olek nie ukrywał, że jako mieszkaniec Niemstowa jest bardzo dumny z OSP. – Tyle dobrych słów i pochlebnych informacji tutaj padło, że pozostaje tylko życzyć, by zapał ochotników nigdy nie zgasł.

Wszyscy strażacy otrzymali pamiątkowe wydawnictwo  opisujące dzieje ochotniczych straży pożarnych w Gminie Lubin, które powstało z inicjatywy wójta  Tadeusza Kielana. Henryk Rusewicz, autor opracowania złożył akces  przystąpienia do OSP w Niemstowie i obiecał pomoc m.in. przy prowadzeniu pamiątkowej kroniki.

– Dziękuje wszystkim za tyle dowodów uznania – mówił  Marek Maślej, prezes OSP w Niemstowie. – Przed nami sporo kolejnych wyzwań, liczymy m.in. na wsparcie finansowe z Krajowego Systemu Ratownictwa i zakup  specjalistycznych przeciwchemicznych  ubrań i aparatów do ochrony dróg oddechowych. Zachęcamy także do wpłaty 1% na rzecz OSP Niemstów.

Do tego celu wystarczy wybrać z list organizacji pożytku publicznego Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP o numerze KRS 0000 116 212 i jako cel szczegółowy wpisać nazwę i adres:  OSP Niemstów, Niemstów 81 59-323 Miłoradzice.

(SR)