Podsumowanie projektu „Zaprogramuj przyszłość”

Dobiegł końca projekt „Zaprogramuj przyszłość”, w którym 1200 znauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z 265 szkół nauczyło się podstaw programowania, a następnie – pod okiem trenerów – poprowadziło cykl zajęć z programowania dla ponad 16000 najmłodszych uczniów szkół podstawowych. W szkoleniach wzięło udział również 450 edukatorów z publicznych bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Inicjatywę prowadziła  od sierpnia 2017 r. Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania.

Projekty „Zaprogramuj przyszłość” były realizowane w 9 regionach w 7 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

W powiatach legnickim, lubińskim, głogowskim, górowskim i polkowickim pracowało ponad 100 nauczycieli z 25 publicznych szkół podstawowych, którzy prowadzili zajęcia dla ponad 1600 dzieci. Do szkół w regionie trafiło także 181 tabletów, 75 robotów Dash i Dot, 25 zestawów projektowania interaktywnego Makey Makey i 25 mat edukacyjnych do kodowania bez prądu.

W programie  uczestniczyły  z Gminy Lubin szkoły podstawowe z Niemstowa, Siedlec, Szklar Górnych, Raszówki. Łącznie przeszkolonych zostało 15 nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia dla 209 dzieci. Każda ze szkół otrzymała  po 3 tablety, po 1 zestawie robotów (Dash i Dot), po 1 zestawie mechatronicznym Makey Makey oraz po 1 macie edukacyjnej.

Uczestnicy projektu zdobywali kompetencje z zakresu metodyki programowania w pracy z najmłodszymi uczniami (program kierowany był do uczniów klas I-III). Brali udział w bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych i webinariach, korzystali z mentoringu prowadzonego przez trenerów i nieodpłatnie prowadzili zajęcia  z kodowania – zarówno tzw. kodowania offline, jak i przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Badania efektów szkoleń i mentoringu dla nauczycieli wykazały, że w ocenie własnej uczestników ich kompetencje cyfrowe wzrosły o ponad 40%. Ponad 75% uczestników przyznało, że zdecydowanie będzie wykorzystywać elementy kodowania na swoich lekcjach w kolejnym roku szkolnym, a blisko 20% – że raczej będzie to robić. W ocenie organizatorów projektu nauczyciele wykazali się ogromnym zaangażowaniem i pasją. Osiągnięte wyniki  projektu „Zaprogramuj przyszłość” są źródłem satysfakcji dla wszystkich i motywują organizatorów do podejmowania kolejnych przedsięwzięć edukacyjnych – zarówno na poziomie regionalnym jak  i ogólnopolskim.

W warsztatach dla edukatorów w ramach projektu „Zaprogramuj przyszłość” wzięło udział również 8 osób z Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce: dyrektor, 2 bibliotekarzy z Raszówki oraz 5 bibliotekarzy pracujących w filiach (Chróstnik, Księginice, Miłoradzice, Niemstów i Obora).

Projekty „Zaprogramuj przyszłość” to inicjatywa Fundacji Orange i Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. Organizacje prowadzą ją wspólnie w ramach 9 projektów regionalnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

(oprac. Referat Oświaty UG)