Podsumowanie kwalifikacji wojskowej

101 mężczyzn z Gminy Lubin otrzymało wezwania i miało obowiązek zgłosić na przeprowadzaną w marcu kwalifikację wojskową. Na badania nie stawili się jednak wszyscy, co oznacza, że nadal ciąży na nich obowiązek uregulowania swojego stosunku do służby wojskowej.

W tym roku Urząd Gminy Lubin  wysłał 101 wezwań do stawiennictwa na kwalifikację wojskową. Z tego, do osób z tzw. rocznika podstawowego, czyli urodzonych w 1999 r. , 93 wezwania i kolejnych 8 do osób z rocznika starszego.

Na kwalifikację stawiło się w sumie 90 osób, w tym rocznik podstawowy to 87 mężczyzn, roczniki starsze to dwóch mężczyzn i jedna kobieta ochotniczka. Spośród wszystkich przebadanych kandydatów  62 osoby uznano za zdolne do służby wojskowej i przyznano im kategorię A. 14 osób otrzymało kategorię D, co w praktyce oznacza, że są niezdolni do służby w czasie pokoju. Natomiast z kategorią E, czyli trwale niezdolni do służby wojskowej, wyszło z komisji 11 osób.

Na obowiązkowa kwalifikację nie stawiło się 12 osób. Wszyscy nadal podlegają obowiązkowi uregulowania stosunku do służby wojskowej. Aby tego dokonać muszą zgłosić się osobiście do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie, ul. Wojska Polskiego 58, nr tel. 261 678 179. Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej na osoby, które nie stawiły się na kwalifikację wojskową bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez policję.

(AH, SR)