Podsumowanie i ogłoszenie

 o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki.