Podsumowanie efektów pracy lubińskich policjantów w 2018 roku

W Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie odbyła się odprawa służbowa z udziałem inspektora Piotra Leciejewskiego – pierwszego zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz zaproszonych gości, w tym wójta Tadeusza Kielana, na której podsumowano pracę jednostki w 2018 roku.

W trakcie odprawy podsumowano wyniki pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie osiągnięte w roku 2018 oraz określono priorytety na rok bieżący. Komendant Powiatowy Policji w Lubinie podinsp. dr Joanna Cichla oceniła pracę lubińskich policjantów oraz pracowników cywilnych, czego wyrazem były podziękowania oraz dowody uznania. Komendant bardzo wysoko oceniła również współpracę oraz wsparcie, jakiego policji w Lubinie udzielają lokalne samorządy oraz Fundacja Polska Miedź.

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Piotr Leciejewski, również wysoko ocenił pracę jednostki, doceniając zaangażowanie lubińskich policjantów jak i pracowników cywilnych. Jako wzór przedstawił współpracę policji z lokalnymi samorządami oraz Fundacją Polska Miedź, które wspierając lokalną policję wykazują się zaangażowaniem na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Komendant Powiatowy Policji w Lubinie podinsp. dr Joanna Cichla podziękowała przedstawicielom samorządów za wsparcie, jakiego udzielają lubińskiej Policji w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Szefowa lubińskich funkcjonariuszy podkreśliła, że jednym z najważniejszych wyzwań jest utrzymanie wysokiego poziomu zaufania i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Podziękowania policjantom za efekty pracy i dobrą współpracę przekazał także Starosta Lubiński Adam Myrda, Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz  Prokurator Rejonowy w Lubinie Magdalena Serafin.

(Oficer Prasowy KPP w Lubinie)