Podsumowali Akademię Kompetencji Senioralnej

SONY DSCUroczystą galą w świetlicy w Oborze zakończyła się II edycja Akademii Kompetencji Senioralnej w Gminie Lubin. Głównym założeniem kontynuacji projektu w 2016 r. było upowszechnianie aktywności seniorów z terenu naszej gminy poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym oraz rekreacyjno-ruchowym, w związku z dużym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem edukacyjnym, wyjście naprzeciw oczekiwaniom seniorów. Projekt sfinansowany przez Gminę Lubin realizował Ośrodek Kultury Gminy Lubin w okresie od kwietnia do listopada 2016 r .

Uczestnikami AS mogli być mieszkańcy z terenu GL w wieku 50 lat i więcej. Każdy zainteresowany senior, aby zostać słuchaczem tejże akademii musiał wypełnić deklarację uczestnictwa w wybranych zajęciach. Zajęcia były całkowicie bezpłatne. Aby uzyskać certyfikat ukończenia wybranego przedmiotu należało uzyskać co najmniej 60% frekwencję.

W ramach projektu odbywały się zajęcia w 4 blokach tematycznych

1. Zajęcia na basenie

2.Zajęcia z nordic walking,

3.Zajęcia z języka angielskiego

4. Zajęcia komputerowe.

Łączne w projekcie uczestniczyło 118 osób, zdobywając 186 certyfikatów.

Najliczniejsza grupą seniorów uczestniczących w zajęciach byli mieszkańcy Osieka i Obory.

Podczas uroczystości odbyła się projekcja multimedialna podsumowująca projekt. Następnie prowadzący zajęcia oraz sami uczestnicy, odbierając pamiątkowe certyfikaty ukończenia AS zgodnie wskazali korzyści wynikające z odbytych zajęć. Uczestnicy bloku językowego zaskoczyli brawurowym wykonaniem świątecznej piosenki po angielsku.

Zarówno prowadzący jak i uczęszczający na zajęcia zadeklarowali chęć uczestnictwa oraz wyrażają chęć kontynuowania ich w przyszłości. Każda ze stron podkreślała ogromną rolę edukacyjną, aktywizującą i integrującą mieszkańców gminy. Gość gali Przewodniczący Rady Gminy zapewnił, iż ten udany projekt będzie kontynuowany w przyszłym roku. W uroczystości uczestniczyła również radna Zofia Marcinkiewicz, Przewodnicząca Komisji Oświaty oraz Barbara Tórz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

Muzyczną niespodzianką dla uczestników był wrocławski zespół „Wciąż Młodzi Panowie”. Ciepło przyjęty zespół przypomniał repertuar Kabaretu Starszych Panów w niezwykłej, pełnej wdzięku i humoru interpretacji.

Zajęcia pływania oraz aerobiku na basenie odbywały się w dwóch grupach na basenach „Centrum 7” oraz „Ustronie”. Osoby uczęszczające na zajęcia poznały:

– zasady bezpieczeństwa na basenie,

– ćw. Oporowe wzmacniające obręcz barkowa i biodrową,

– ćw. Korekcyjne przy brzegu pływalni,

– ćw. Wzmacniające mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała,

– ćw. Ogólnorozwojowe z wykorzystaniem przyrządów,

– ćw. Wzmacniające mięśnie brzucha i mięśnie grzbietu,

– elementy nauki pływania,

– ćw. Wypornościowo-oddechowe,

– ćw. Ogólnorozwojowe przy muzyce, czyli aerobik w wodzie,

– wiele ćwiczeń, które mogły wykonać również samodzielnie, a przez to lepiej zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie.

Uczestnicy zauważali, że po ćwiczeniach w wodzie czują się lepiej zarówno pod względem fizycznym i psychicznym. Na zajęcia uczęszczały 94 osoby.

Zajęcia z nordic walking odbywały się w trzech grupach w miejscowościach: Ustronie, Obora oraz Karczowiska. W ramach zajęć uczestnicy poznali podstawowe elementy techniki nordic walking , nauczyli się prawidłowego kroku marszowego oraz ruchu rąk. Podczas zajęć uczestnicy zostali uświadomieni o ważnej roli nordic walking w profilaktyce chorób kręgosłupa. Na zajęcia uczęszczało 27 osób.

Nauka z języka angielskiego – zajęcia odbywały się w dwóch grupach w miejscowościach: Osiek oraz Księginice. W ramach zajęć uczestnicy zapoznali się z podstawowymi formami komunikowania się w języku obcym. Osoby biorące udział w kursie przełamały barierę związaną z komunikowaniem się i wytworzyły wspaniałą atmosferę pracy wspólnej w grupach oraz w konwersacjach jeden do jednego z lektorem. Na zajęcia uczęszczało 27 osób.

Zajęcia komputerowe odbywały się w trzech grupach, w miejscowościach: Szklary Górne, Osiek i Raszówka. Podczas zajęć uczestnicy poznali podstawowe elementy zestawu komputerowego, program do edycji tekstu, wielkości plików, czym jest pendrive i do czego służy, zasady kopiowania zdjęć z aparatów i innych nośników multimedialnych, pocztę elektroniczną, założyli konta, wysyłali wiadomości.

Zdobyli także umiejętność:

– posługiwania się wyszukiwarką Internetową ,

– wyszukiwania połączeń komunikacyjnych (komunikacja miejska, międzymiastowa),

– zakupu i rezerwacji biletów na autobus, pociąg, samolot, rezerwacji hoteli, pensjonatów,

– posługiwania się mapą gogle,

– zakupów i sprzedaży Internetowych,

– założenia i prowadzenia profilu na Facebooku,

– odnajdywania i oglądania ulubionych filmów, seriali, słuchania muzyki,

– odnajdywania przepisów kulinarnych, wzorów rękodzielniczych oraz wiele innych interesujących treści.

Ponadto uczestnicy zadawali wiele indywidualnych pytań dotyczących parametrów komputera oraz jego obsługi, a także dotyczących programów komputerowych do obróbki muzyki i zdjęć oraz kalkulacji (Exel). Kilkoro uczestników zakupiło komputery, w celu dalszego doskonalenia i pogłębiania zdobytej podczas zajęć wiedzy.

Podczas naboru do kolejnych edycji projektu, absolwentom ASGL przysługuje pierwszeństwo.