Podatki i opłaty tylko przelewem

W związku z ograniczoną pracą instytucji administracji publicznej opłaty za gospodarowanie odpadami oraz podatki i opłaty lokalne mogą być dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy.

Przypominamy, że w Gminie Lubin wpłat:

–  podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

– podatku od nieruchomości od osób prawnych,

– podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych

– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego  wskazany w  decyzji ustalającej wysokość podatku.

Informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego dostępna jest w  referacie podatków i opłat lokalnych pod numerami telefonów:

76 840-31-08,

76 840-31-43.

Wpłaty dotyczące podatku rolnego i leśnego od osób prawnych oraz opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy: 44 8669 0001 0311 6863 2000 0001.