Plany zagospodarowania i nowe nazwy ulic

Z miesiąca na miesiąc rozbudowują się wsie Gminy Lubin i przybywa nam nowych mieszkańców. Dlatego często informujemy o sporządzaniu nowych lub też zmienianiu istniejących planów zagospodarowania przestrzennego i o nadawaniu nowych nazw ulic.

W ostatnich tygodniach podjęto dwie uchwały w sprawie sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania w obrębie Raszowej oraz Chróstnika. Planowane zmiany umożliwią właścicielom nieruchomości prawidłowe zagospodarowanie terenu w granicach ich działek.  Jednocześnie zmieniono uchwałę w tej sprawie dla terenu położonego w obrębie Raszówki, bowiem w trakcie procedury stwierdzono rozbieżności pomiędzy mapami i należało je skorygować.

W związku z rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym w czterech wsiach nadano nowe nazwy uli. Raszówka będzie miała ulice Górską. W Krzeczynie Wielkim zaproponowano nazwy Granitowa, Chocianowska oraz Wrzosowa, która powstanie także w Krzeczynie Małym. Szklary Górne będą miały natomiast ulicę Chmielną.

(SR)