Plany Krzeczyna Wielkiego i Obory wyłożone do wglądu

Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębów Krzeczyn Wielki i Obora

Obwieszczenie