Plany dla Obory, Krzeczyna Małego i Krzeczyna Wielkiego

Obwieszczenie Wójta o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki

Obwieszczenie