Plan zagospodarowania przestrzennego Liśca już do publicznego wglądu

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Lisiec.

Obwieszczenie-Lisiec