Pierwszy etap przebudowy drogi Miroszowice – Kłopotów zakończony

700 metrów nowej drogi, zjazdy do dróg gruntowych i dojazd do zatoki autobusowej – to zadania wykonane w ramach pierwszego etapu modernizacji drogi gminnej Miroszowice – Kłopotów. Prace dobiegły właśnie końca, a przebudowany odcinek przeszedł odbiór techniczny.

Koszt inwestycji wyniósł 1 mln 185 tys. zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 50 proc. wartości zadania tj. 592 678,25 zł.

Poza wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie o długości ok. 700 metrów, zjazdów na przyległe drogi gruntowe i dojazdu do zatoki autobusowej, zakres rzeczowy pierwszego etapu inwestycji objął także wykonanie systemu odwodnienia pasa drogowego i  uporządkowanie terenów przyległych.

Na przebudowanym odcinku powstała linia oświetleniowa, obejmująca 18 ledowych latarni ulicznych.

Gmina Lubin ubiega się o dofinansowanie przebudowy drugiego etapu tej inwestycji. Wkrótce mają zostać ogłoszone wyniki konkursu.

(RI/MG)

Droga po przebudowie

Inwestycja w trakcie realizacji