Pierwszoklasiści ze Szklar Górnych już po pasowaniu

W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych. Uczniowie klasy I a i I b w strojach galowych i w okazjonalnych czapeczkach zaprezentowali zebranym gościom program artystyczny składający się z piosenek, wierszy i tańca.

Po części artystycznej nadszedł czas na część oficjalną i uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Dyrektor Elżbieta Piasny dokonała pasowania każdego z pierwszoklasistów dotykając jego ramienia ogromnym piórem i wypowiadając formułę: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Szklarach Górnych”. Wychowawczynie klas pierwszych wręczyły swoim wychowankom dyplomy poświadczające ich przyjęcie do grona społeczności szkolnej, a przedstawiciele rodziców przekazali upominki. Koledzy i koleżanki z klasy drugiej oraz z zerówki również przygotowali drobne upominki i obdarowali nimi pierwszoklasistów. Uroczystości zakończyły wspólne pamiątkowe fotografie klas. Następnie uczniowie udali się do swoich klas, gdzie czekał na nich poczęstunek przygotowany przez rodziców.

(oprac. SP w Szklarach Górnych)