Pierwsze zebranie OSP z wyjątkowym akcentem

W remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie obok krzyża zawiśnie prawosławna ikona. Z wyjątkowym prezentem na walne zebranie strażaków ochotników przyjechał Prawosławny Kapelan Dolnośląski Straży Pożarnej ksiądz Marek Bonifatiuk.

Zimna Woda to miejscowość, której społeczność tworzą katolicy i prawosławni, mający swoje korzenie w Polsce, na Łemkowszczyźnie, Ukrainie czy Białorusi. W Zimnej Wodzie sąsiadują ze sobą prawosławna cerkiew i katolicki kościół. Stąd i przekrój członków tamtejszej OSP ma wielokulturowy i wielonarodowy charakter.

W zebraniu sprawozdawczym OSP Zimna Woda uczestniczyli proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Trójcy ksiądz Andrzej Tomaszewskim i proboszcz Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy ksiądz Jerzy Malisz. Wśród gości znalazł się także prasowany kapelan dolnośląskich strażaków. Ksiądz Marek Bonifatiuk w Zimnej Wodzie bywał wielokrotnie, ale w zebraniu miejscowej straży pożarnej uczestniczył po raz pierwszy, przywożąc ze sobą w prezencie prawosławną ikonę.

– Dotychczas w naszej remizie towarzyszył nam tylko święty Florian, ponieważ nie chcieliśmy ranić niczyich uczuć religijnych. Teraz mamy już ikonę, koło której znajdzie się także krzyż – mówi Grzegorz Obara, prezes OSP Zimna Woda.

Choć strażackie zebranie miało charakter przede wszystkim sprawozdawczy, było także okazją do wręczenia odznaczeń wyróżniającym się druhom.

„Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał Jerzy Wirchniański, a odznakę „Strażak Wzorowy” Dawid Cyrkot.

W części roboczej spotkania zarząd OSP Zimna Woda przestawił sprawozdanie z działalności w roku 2017. Sukcesów jest wiele. Należą do nich pierwsze miejsca podczas tegorocznych powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych zarówno męskiej, jak i kobiecej drużyny z Zimnej Wody, co daje im prawo reprezentacji powiatu lubińskiego w zawodach wojewódzkich, które odbędą się we wrześniu bieżącego roku.

Strażacy z Zimnej Wodzie mają na swoim koncie także działalność społeczną, wychowawczą i kulturalną. Miejscowa OSP pełniła wartę przy Bożym Grobie, zabezpieczała Międzynarodowy Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Świat pod Kyczera” w Liścu, jako straż honorowa towarzyszyła Arcybiskupowi Wrocławskiemu i Szczecińskiemu, który odwiedził parafię prawosławną w Zimnej Wodzie. 5 sierpnia na szczycie Śnieżki druhowie z Zimnej Wody brali udział w rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych w ramach stowarzyszenia „Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce”.  To tylko część długiej listy działań podjętych przez OSP Zimna Woda w 2017 r.

Jednostka w ciągu minionych 12 miesięcy przyjęła 48 osiem zgłoszeń. W 18 przypadkach wyjeżdżała do pożarów, a 30 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń – najczęściej powalonych drzew i złamanych konarów.

– Nasz bilans odzwierciedla zmiany klimatu. Kiedyś najczęściej wyjeżdżaliśmy do pożarów, dziś głównym powodem interwencji, są skutki wichur i nawałnic – podsumował Stanisław Baraniak, naczelnik OSP Zimna Woda.

Najbardziej aktywnymi druhami, pod względem ilości podjętych interwencji byli Grzegorz Baraniak – 43 wyjazdy, Krzysztof Pokój – 39 wyjazdów i Michał Matkowski, który na akcje wyjeżdżał 35 razy.

Obecnie OSP Zimna Woda liczy 44 członków zwyczajnych i siedmiu honorowych.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności oraz finansowego odbyło się głosowanie w sprawie absolutorium dla zarządu OSP Zimna Woda, które udzielone zostało jednogłośnie.

W zebraniu uczestniczyli m.in. wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, starostwa lubiński Adam Myrda, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Legnica Hubert Kawalec, radny powiatu lubińskiego i jednocześnie prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Wojciech Dziwiński, sołtys Zimnej Wody Aneta Tutko oraz ścisłe kierownictwo Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie z komendantem Erykiem Górskim na czele.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także druhowie z zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Zimnej Wodzie z powiatu jasielskiego w województwie podkarpackim.

Było to spotkanie otwierające cykl zebrań sprawozdawczych OSP Gminy Lubin. Kolejna jednostka – OSP Niemstów rok 2017 podsumuje w najbliższą sobotę o godz. 17.00 w miejscowej remizie.

(MG)