Pierwsze urodziny Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim

1 lutego 2019 roku, po ukończeniu trwających kilka miesięcy prac adaptacyjnych, otwarty został pierwszy prowadzony przez Gminę Lubin Klub Dziecięcy. Pieniądze, ponad 172  tys. zł, na prace budowlane pochodziły z rządowego programu Maluch+. Gmina Lubin ze środków własnych dofinansowała inwestycję w wysokości ponad 388 tys. zł. Kolejne 347 tys. na działalność placówki dołożyła Unia Europejska. Łącznie koszt utworzenia i funkcjonowania klubu zamknął się w kwocie blisko jednego mln złotych!

– Utworzenie Klubu było jednym z zadań unijnego projektu oraz narzędziem do osiągnięcia celu głównego czyli zapewnienia opieki piętnaściorgu dzieci w wieku żłobkowym oraz umożliwienie trzem matkom powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka oraz zmotywowanie kolejnych 12 mam do znalezienia pracy – wyjaśnia Barbara Tórz, kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Lubinie.

– Skuteczność projektu przerosła najśmielsze oczekiwania! Przez rok funkcjonowania Klubu uczęszczało do niego 22 dzieci. Dzięki projektowi do pracy na etat wróciło 19 mam, które oddając dzieci pod fachową opiekę, znalazły więcej czasu na zadbanie o swoją karierę zawodową. Przez 12 miesięcy rodzice nie ponosili żadnych opłat związanych z pobytem dzieci w placówce – dodaje Barbara Tórz.

– Z przyznanych środków przeprowadziliśmy gruntowny remont budynku. Wstawiliśmy nowe ściany, wymieniliśmy drzwi i okna, podłączyliśmy sanitariaty i wyposażyliśmy aneks kuchenny – mówi Rafał Rozmus zastępca kierownika Referatu Infrastruktury Urzędu Gminy w Lubinie. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – dodaje.

Kolejnym etapem był zakup wyposażenia Klubu w tym m.in.: kolorowe mebelki, specjalne wózki spacerowe, krzesełka do karmienia dla młodszych dzieci oraz całe mnóstwo zabawek, pomocy dydaktycznych Nie mogło zabraknąć uwielbianych przez dzieci pluszaków i maskotek.

– Poza nowoczesnym wyposażeniem, najważniejsze w placówkach tego typu jest jednak zbudowanie relacji pomiędzy dziećmi a ich opiekunkami. Postawiliśmy na najlepsze opiekunki, które poza kierunkowym wykształceniem przekonały nas, że praca z dziećmi to ich największa pasja! – mówi Katarzyna Foryś, Kierownik Klubu Dziecięcego.

Klub Dziecięcy  zlokalizowany jest w centrum Krzeczyna Wielkiego, w budynku sąsiadującym z miejscową remizą strażacką. Dysponuje 15 miejscami. Dzieci każdego dnia uczestniczą w grach i zabawach edukacyjnych.

– Każdy dzień pracy Klubu jest starannie zaplanowany. Zajęcia edukacyjne są bardzo różnorodne. Ich tematyka codziennie się zmienia. Prowadzone są m.in.: zajęcia z sensoryki, dzieci doświadczają zmysłami, mają kontakt z tworzywem przyrodniczym, kaszą, mąką i wodą. Nasze maluchy ćwiczą małą motorykę przekładając małe przedmioty z jednego naczynia do drugiego lub malują palcami, całą dłonią i pędzlami wykorzystując farbki, kredki, brokat czy inne ozdoby – wyjaśnia opiekunka Barbara Szkolnicka.

– Oprócz zajęć merytorycznych nie zapominamy także o nauce samodzielności i zasadach funkcjonowania w grupie. Podczas zajęć czas biegnie szybko. Po odpoczynku – leżakowaniu dzieci mają czas na zabawy dowolne pod bacznym okiem opiekunów – dodaje opiekunka Marzena Gracz.

Plan zajęć w Klubie na najbliższe tygodnie jest bardzo napięty.

– Za nami Dzień Kota, a w planie na najbliższe tygodnie m.in. przywitanie wiosny i  tradycje wielkanocne – zdradza opiekunka Jadwiga Gretkierewicz.

– Staramy się, poza standardowymi zajęciami, organizować naszym dzieciom coś ekstra, jak np. zajęcia na świeżym powietrzu z Akademią Żaczek, współpracę z animatorem dziecięcym czy spacer po lesie, oczywiście jeśli pozwoli na to pogoda. Była u nas już Myszka Mickey, a z okazji Światowego Dnia Misia odwiedził nas „prawdziwy” miś! Celem nadrzędnym  jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego dzieciom i rodzicom.  Panuje u nas prawdziwie rodzinna atmosfera – dodaje Kierownik Katarzyna Foryś.

– Nie mamy wątpliwości, co do tego, że powstanie Klubu było jednym z najbardziej oczekiwanych zadań w naszej Gminie. Niezwykle cieszą mnie opinie, które docierają od rodziców, bo są one bardzo pozytywne. Przygotowujemy się do rozszerzenia oferty w zakresie opieki żłobkowej, zbyt wcześnie, by mówić o szczegółach, ale podjęte już zostały działania w tym zakresie, ponieważ wiemy, że liczba dzieci, które chciałyby dołączyć do naszych klubowiczów jest bardzo duża – mówi Tadeusz Kielan, Wójt Gminy Lubin.

W czerwcu 2019 r. wykonano izolację poziomą  murów zewnętrznych budynku w Klubie Dziecięcym metodą iniekcji krystalicznej bezciśnieniowej – mówi Ewa Barnat, główny specjalista Referatu Infrastruktury Urzędu Gminy w Lubinie. – Przyniosło to pozytywne skutki, o czym świadczą wykonane  w styczniu br,. pomiary kontrolne stopnia zawilgocenia. Po całkowitym wyschnięciu murów przewidziany będzie remont elewacji – dodaje Ewa Barnat.

Po szczegóły oferty serdecznie zapraszamy bezpośrednio do Klubu. Zachęcamy także do odwiedzenia profilu Klubu na Facebooku.

 

Z unijnym i rządowym wsparciem

Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim powstał i funkcjonował przez pierwszy rok dzięki dotacjom zewnętrznym  (53,28%) i środkom własnym Gminy Lubin (46,72%) w wysokości łącznej 974 808,35 zł w wyniku realizacji następujących przedsięwzięć:

1. Projekt pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Lubin” w ramach programu „MALUCH+” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany był w okresie I.2018 -I.2019 r.                     a jego całkowita wartość wyniosła 560 899,60 zł w tym:

a) środki z budżetu państwa w wysokości 172 340,00 zł

b) środki własne Gminy Lubin w kwocie 388 559,60 zł

2. Projekt pn. Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia prywatnego i zawodowego. Projekt realizowany był w okresie X.2018 – I.2020 r. a jego wartość całkowita wyniosła 413 908,75 zł w tym:

a) dofinansowanie Unii Europejskiej w wysokości 347 040,75 zł (85%)

b) wkład własny Gminy Lubin w wysokości 66 868,00 zł (15%)