Pierwsze obrady Młodzieżowej Rady Gminy Lubin

Na 9 września zaplanowano I sesję Młodzieżowej Rady Gminy. Po raz pierwszy w historii naszego samorządu młodzi ludzie zasiądą za stołem obrad, odbiorą stosowne zaświadczenia, złożą ślubowanie  i będą od tej pory stanowić oficjalny organ gminy o charakterze konsultacyjnym.

Zgodnie z przyjętym kilka miesięcy temu Statutem Młodzieżowej Rady będzie ona miała 15 członków i jej kadencja liczona jest na dwa lata. Wyjątkowa będzie tylko pierwsza kadencja. Opóźniła się bowiem z powodu koronawirusa i zakończy się 30 września 2021 roku.

Pełen skład rady podamy po złożeniu ślubowania przez radnych, przypomnijmy jednak że  radni muszą mieć nie mniej niż 14 i nie więcej niż 21 lat, kontynuować edukację i mieszkać na terenie Gminy Lubin. Kandydatów mogły zgłaszać, m.in. kluby, stowarzyszenia, OSP, sołtysi, samorządy szkolne. Wyborów dokonała komisja powołana przez wójta, która brała pod uwagę np. wyniki w nauce, olimpiadach, konkursach, zawodach oraz działalność pozaszkolną i wolontariat.

Poniżej publikujemy komunikat zwołujący pierwsze obrady wraz z porządkiem obrad.

 

Radni Młodzieżowej Rady Gminy Lubin

 

Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Lubin uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 9 września 2020 r., na godz. 15:00 zwołuję I sesję Młodzieżowej Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej pok. nr 114 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji.

2) Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3) Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4) Wybór przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Lubin.

5) Wybór wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Lubin.

6) Wybór sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Lubin.

7) Wolne wnioski.

8) Zamknięcie sesji.

 

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan