Pieniądze dla policji

Gmina Lubin przekaże w tym roku Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie pieniądze  na dodatkowe patrole, nagrody dla policjantów i zakup sprzętu. Trwa podpisywanie stosownych umów i porozumień. Na konto policji wpłynie w sumie 60 tysięcy złotych, są one już uwzględnione w tegorocznym budżecie.

Gmina Lubin od kilku lat planując roczne budżety zakłada wsparcie finansowe policji, co pozwala zwiększyć zakres działań, przede wszystkim prewencyjnych,  na naszym terenie. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym,  na uruchomienie dodatkowych służb patrolowych przekazanych zostanie 25 tysięcy złotych.  Funkcjonariusze policji będą pełnić służbę w umundurowanych, dwuosobowych patrolach, w miejscach szczególnie zagrożonych na terenie Gminy Lubin.  Mają przede wszystkim zapobiegać zagrożeniom, wykrywać naruszenia prawa wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości czy też kontrolować przestrzeganie przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących  w miejscach publicznych.

Tak jak w ubiegłym roku, kolejne 15 tysięcy  przeznaczonych będzie na utworzenie funduszu nagrodowego dla policjantów.  Nagrody pieniężne otrzymają funkcjonariusze za osiągnięcia podczas pełnienia służby na terenie Gminy Lubin, polegające na podejmowaniu wzmożonych działań prewencyjnych i interwencyjnych.

Dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym, czyli 20 tysięcy złotych przeznaczone będzie także na zakupy sprzętu teleinformatycznego i kwaterunkowego dla lubińskiej policji.

Tomas Gołaski, komendant powiatowy policji w Lubinie wnioskuje jednocześnie do Tadeusza Kielana, wójta Gminy Lubin o wsparcie w wysokości 40 tysięcy złotych na zakup osobowego SUW-a w wersji nieoznakowanej. Pismo w tej sprawie jest jeszcze rozpatrywane, warto jednak przypomnieć, że w ubiegłym roku nasz samorząd wsparł lubińską policją kwotą 40 tysięcy złotych. Z te pieniądze i dodatkową dotację od Fundacji KGHM Polska Miedź, lubińska policja kupiła Suzuki SX4- CROSS.

(SR)