Parki zabytkowe bez tajemnic

logoCztery parki zabytkowe położone w Gminie Lubin doczekały się przewodników. Broszury zawierają informacje na temat historii danych miejscowości oraz roślinności, jaką można spotkać w poszczególnych parkach.

Przewodniki oprowadzają czytelników po parkach położonych w Gorzelinie, Miłoradzicach, Raszowej i w Siedlcach. Poruszając się po wytyczonej ścieżce i odwiedzając poszczególne przystanki, można poznać bogactwo przyrody danego parku.

Wydawnictwo powstało w ramach zadania „Wydanie broszur – przewodników przyrodniczych w etui po parkach zabytkowych położonych w Gminie Lubin”. Wersje elektroniczne przewodników udostępnione są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie w zakładce „Nasza Gmina” – Przewodniki po zabytkowych parkach Gminy Lubin (link: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,10021,idmp,1,r,r )

Z kolei wersje papierowe przekazane zostały do szkół i bibliotek oraz Ośrodka Kultury Gminy Lubin.

Całkowity koszt realizacji zadania to 37.275,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyniosło 16.800,00 zł.

http://www.wfosigw.wroclaw.pl/