Sesja Rady Gminy

Już po raz szesnasty w tej kadencji, na obradach zebrali się radni Gminy Lubin. Sesja była jednak wyjątkowo krótka, w jej programie znalazło się bowiem tylko kilka punktów, które nie wymagały dłuższej dyskusji. Radni zmienili uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty […]
Czytaj więcej…

Rekrutacja do przedszkoli i pierwszych klas na rok szkolny 2020/2021

Rodzice dzieci,  którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych/punktu przedszkolnego w Gminie Lubin lub zmienić przedszkole dla swojego dziecka muszą złożyć w tej sprawie wniosek w terminie 10 – 28 lutego. Nie dotyczy to do […]
Czytaj więcej…

Kolejne pokolenie strażaków w Niemstowie

Powołanie młodzieżowej drużyny pożarniczej – to bez wątpienia najważniejsze wydarzenie 2019 roku w OSP Niemstów. Na walnym zebraniu sprawozdawczym  podsumowano minionych 12 miesięcy i przedstawiono plany jednostki na rok bieżący oraz jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie liczy […]
Czytaj więcej…

Nowe drogi i oświetlenie w Chróstniku

Zakończyła się, rozpoczęta we wrześniu ubiegłego roku przebudowa dróg na odcinku od  45a do 47 b-f na działce nr 50 wraz z budową oświetlenia w miejscowości Chróstnik. Inwestycja w całości była sfinansowana z budżetu gminy i kosztowała 381 627,38 zł brutto Wykonano […]
Czytaj więcej…

Młodzieżowa Rada Gminy – nadal można składać zgłoszenia

O kolejne cztery tygodnie przedłużono termin, w czasie którego można dokonywać zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin. Ostateczny termin mija w poniedziałek 17 lutego. Będzie to pierwsze tego typu gremium w historii Gminy Lubin, dlatego gorąco zachęcamy młodzież w wieku od […]
Czytaj więcej…

Jakość powietrza
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie. […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy