Nowy numer Wiadomości Gminnych

Absolutorium i votum zaufania dla wójta Tadeusza Kielana, informacja na temat realizacji ubiegłorocznego budżetu a także nowe stawki opłat za wodę i ścieki – to tylko niektóre z tematów najnowszego wydania Wiadomości Gminnych. Piszemy także o proteście w słusznej sprawie, czyli wyroku […]
Czytaj więcej…

Rozpoczął się obowiązkowy spis rolny

W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny,  do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W liście Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu gospodarstw rolnych […]
Czytaj więcej…

Środki ochrony dla szkół

Do szkół Gminy Lubin trafiły finansowane  przez rząd środki ochrony osobistej. Nauczyciele i pracownicy tych placówek dostali do dyspozycji płyny dezynfekcyjne i maseczki.  To prawie tysiąc litrów płynu i 4 tysiące maseczek. Dziś przedstawicielom szkół i dodatkowo przedszkoli, przekazano także bezdotykowe termometry […]
Czytaj więcej…

81. rocznica wybuchu II wojny światowej

Gmina Lubin uczciła kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pod mogiłą zbiorowa Żołnierzy Wojska Polskiego w Siedlcach złożono kwiaty i zapalno znicze, oddając hołd  żołnierzom, którzy 81 lat temu bronili naszego kraju przed hitlerowskim najazdem. – Musimy pamiętać i mówić o tragicznych […]
Czytaj więcej…

W szkołach rozbrzmiał symboliczny pierwszy dzwonek!

1 września 2020r. w sześciu szkołach podstawowych Gminy Lubin, w tym w placówce filialnej, rozpoczęło naukę 894 uczniów. W nowym roku szkolnych 2020/2021 objęto także wychowaniem przedszkolnym 427 dzieci. Ze względu na zagrożenie koronawirusem  nie organizowano uroczystych apeli, ograniczając się do spotkań […]
Czytaj więcej…

Jakość powietrza
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie. […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy