Główny Inspektorat Sanitarny przypomina zasady dotyczące opuszczania kwarantanny

W Powiecie Lubińskim w domowej kwarantannie przebywa dziś 345 osób. Kwarantanna nakładana jest na okres 14 dni. Decyzja o kwarantannie wynika po pierwsze z faktu przekroczenia granicy po 15 marca 2020 r., po drugie  może być także ustnie nakazana przez pracownika sanepidu. […]
Czytaj więcej…

„Absurd” na www.lubin.pl

Brakiem  rzetelności dziennikarskiej – na pewno, ale także  niepotrzebną złośliwością i mizerną  wiedzą wykazał się autor artykułu opublikowanego na portalu internetowym www.lubin.pl „Dla kogo jest ten znak?”. Dotyczy on oznakowania drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek. Informujemy, że jest to oznakowanie tymczasowe, zabezpieczające […]
Czytaj więcej…

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych?

Aktualna sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem SARC-CoV-2 oraz przewidywanymi, obserwowanymi już w innych państwach europejskich, skutkami pandemii COVID-19 – budzi w nas silne emocje: od lęku, strachu, przerażenia, przez zwątpienie,  rezygnacje – do złości i agresji. To co obserwujemy w przekazach medialnych, […]
Czytaj więcej…

Napisz, narysuj, wygraj!

Hagiobajki… czyli o świętości inaczej – to I Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny, do udziału w którym zapraszają Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych. – Zachęcamy do udziału w konkursie. Weźcie […]
Czytaj więcej…

ASF – Gmina Lubin w strefie ochronnej

W związku z odnotowaniem w marcu 2020 r. przypadku  afrykańskiego pomoru świń w powiecie głogowskim, znajdującym się w sąsiedztwie Powiatu Lubińskiego wzrósł  poziom ryzyka wystąpienia tej choroby w gospodarstwach posiadających trzodę chlewną na terenie Gminy Lubin. Dlatego też Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/451 z […]
Czytaj więcej…

Jakość powietrza
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie. […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy