Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej

Od dzisiaj musimy zakrywać usta i nos w przestrzeni publicznej. Możemy to zrobić za pomocą chustki, szalika czy  maseczki. Maseczki wielorazowe, aby zachować ich sterylność,  powinniśmy prać regularnie w wysokiej temperaturze, co najmniej 60 °C. Mamy obowiązek zakrywania ust i nosa za […]
Czytaj więcej…

Możliwe odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych

Przypominamy, iż w związku z pandemią koronawirusa, wszystkim mieszkańcom Gminy Lubin, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej może zostać udzielona pomoc w formie: – odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty; – odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty […]
Czytaj więcej…

Maseczki dla wszystkich mieszkańców Gminy Lubin

Ochronne maseczki wielokrotnego użytku trafią do wszystkich mieszkańców Gminy Lubin. Dostarczone zostaną za pośrednictwem sołtysów, radnych oraz strażaków gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wielorazowe maseczki miały trafić wyłącznie do seniorów Gminy Lubin. Decyzją wójta Tadeusza Kielana otrzymają je jednak wszyscy mieszkańcy. – […]
Czytaj więcej…

Dziś Święto Chrztu Polski – wywieśmy flagi

14 kwietnia obchodzony jest jako Święto Chrztu Polski. Data ta uznana została za dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia chrztu przez Mieszka I.   Jest to jedna z najważniejszych dat w naszej historii, rozpoczęła bowiem proces chrystianizacji i dała początek naszej […]
Czytaj więcej…

ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.Podpisane oświadczenie będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia […]
Czytaj więcej…

Jakość powietrza
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie. […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy