Konkurs fotograficzny – rozstrzygnięcie

Ponad 40 zdjęć wpłynęło na Gminny Konkursu Fotograficzny „Zostaję w domu – nie nudzę się”. Zdjęcia opowiadają o tym, jak w okresie pandemii spędzali czas najmłodsi mieszkańcy Gminy Lubin. Komisja konkursowa ocenie nadesłane prace. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 1 czerwca 2020 r. […]
Czytaj więcej…

Dopłaty 2020: ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym […]
Czytaj więcej…

Stypendia Wójta Gminy Lubin przyznane

Stypendyści I semestru 2019/2020 roku szkolnego i akademickiego zostali nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce, sporcie, umiejętności artystyczne oraz za wiedzę w konkursach. W ramach 46. edycji programu stypendialnego dla uczniów oraz studentów przyznanych zostało w sumie 57 stypendiów, w tym dwa […]
Czytaj więcej…

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Lubin na lata 2020-2023

Rada Gminy przyjęła dokument,  który porządkuje informacje dotyczące prowadzonych zadań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego gminy oraz służy planowaniu działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego w okresie […]
Czytaj więcej…

Nagrody i wyróżnienia dla przedszkolaków

Dzieci z Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce zostały laureatami konkursów ogólnopolskich organizowanych przez Centrum Rozwoju Lokalnego „Dzieci uczą rodziców”. Był na przykład  konkurs filmowy, na wykonanie zadania i pisanki. Serdecznie gratulujemy laureatom, ich rodzicom i rodzinom! Natalia Koza z gr. […]
Czytaj więcej…

Jakość powietrza
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie. […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy