Dodatkowe pieniądze dla bezrobotnych z terenów wiejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy, zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. To pieniądze w ramach ministerialnej rezerwy, trafią do osób które utraciły pracę w wyniku pandemii oraz osób zamieszkujących tereny wiejskie. PUP w Lubinie otrzymał 1 mln 82 tys. zł na finansowanie programów […]
Czytaj więcej…

Darmowa pomoc prawna – poradnictwo obywatelskie

Na terenie całej Polski funkcjonuje ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w […]
Czytaj więcej…

Okresowa ocena jakości wody

Zgodnie z ustawą i rozporządzeniem Ministra Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna jest zobligowana do sporządzania okresowych ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Analizując sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wody w I półroczu 2020 roku w Gminie Lubin,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny […]
Czytaj więcej…

Dzieci znowu zakładnikami prezydenta Lubina!

Możliwością finansowego wykrwawienia się miasta – tłumaczy prezydent Lubina Robert Raczyński odmowę przyjmowania dzieci z Gminy Lubin do miejskich szkół. Jak twierdzi gmina nie chce płacić za swoich uczniów, a on nie zamierza dopłacać do „podrzuconych” dzieci. Tymczasem tylko za 2019 rok […]
Czytaj więcej…

Szkoła w Krzeczynie Wielkim w chmurze i z certyfikatem

Certyfikat „Szkoła w chmurze” oznacza, że kadra pedagogiczna danej placówki  jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii. Jednocześnie uczy ona jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.  Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim musiała […]
Czytaj więcej…

Jakość powietrza
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie. […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy