Protest w słusznej sprawie – kary nie będzie!

– Obwinieni są winni zarzucanych im wykroczeń, jednak ze względu na okoliczności sąd odstępuje od wymierzenia kary i jednocześnie zwalnia od konieczności uiszczenia kosztów sądowych – ogłosiła dziś Magdalena Bielecka, sędzia w procesie 21 mieszkańców Gminy Lubin obwinianych m.in. o tarasowanie torowiska […]
Czytaj więcej…

Malowane farbą i sercem

W Pieszkowie zorganizowano wernisaż prac powstałych podczas warsztatów malarstwa prowadzonych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Mamy w gminie wiele utalentowanych artystycznie osób i już wiadomo, że ich talenty będą rozwijane na kolejnych warsztatach, które powrócą po wakacjach. W świetlicy w Pieszkowie spotkali […]
Czytaj więcej…

Sesja absolutoryjna

Na 17 sierpnia zwołano sesję, podczas której Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin przedstawi raport o stanie gminy za rok 2019.Po dyskusji na tym raportem radni będą głosować w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Bardzo ważnym punktem obrad będzie także rozpatrzenie i zatwierdzenie […]
Czytaj więcej…

Ostatnie pożegnanie Ryszarda Bubnowskiego

W kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych w najbliższą środę o godzinie 14.00 rozpocznie się żałobna msza święta, podczas której pożegnamy Ryszarda Bubnowskiego, wieloletniego sołtysa Szklar Górnych a także radnego Gminy Lubin w kadencji 2006-2010. Po mszy kondukt […]
Czytaj więcej…

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki

Od 8 sierpnia 2020 r. w Gminie Lubin obowiązywać będą nowe stawki opłat za wodę i ścieki, wynikające z taryf zatwierdzonych w 2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” we Wrocławiu.  Na ostatniej sesji rady Gminy Lubin radni podjęli uchwałę w […]
Czytaj więcej…

Jakość powietrza
Projekty Unijne
Mobilny system informacji dla mieszkanców

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie. […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy