Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Lubin ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania kultury.

Zadaniem, będącym przedmiotem konkursu jest organizacja obchodów 70. rocznicy przyłączenia ziem zachodnich i północnych do Polski, w tym przedsięwzięć towarzyszących związanych z kultywowaniem pamięci o osadnikach z kresów wschodnich.

Program obchodów powinien obejmować w szczególności:

  • wykłady na temat osadnictwa,
  • organizację wystawy upamiętniającej kulturę i codzienne życie osadników
  • część artystyczną np. występy zespołów lub solistów,
  • zorganizowanie poczęstunku dla uczestników uroczystości,
  • dokonanie wyboru lidera wśród osób przesiedlonych,
  • rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego z okazji 70 rocznicy przyłączenia ziem zachodnich i północnych do Polski zatytułowanego „Losy Przesiedleńców – Pamiętnik Pokoleń” – wystawa prac konkursowych.

Program objąć powinien ponadto przedsięwzięcia polegające w szczególności na przeglądach twórczości artystycznej, organizacji warsztatów i innych wydarzeń artystycznych. Na realizację w/w zadania w roku 2015 przeznacza się środki finansowe w wysokości: 15 tys. zł. Szczegóły w załączonym poniżej ogłoszeniu.

OTWARY-KONKURS-OGŁOSZENIE-2015

OŚWIADCZENIA-1

OŚWIADCZENIA-2

(oprac. MG)