Otwarty konkurs ofert na 2020 rok

Wójt Gminy Lubin ogłosił otwarty konkurs ofert na 2020 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin. Oferty należy składać do 17 stycznia 2020 roku do godziny 15.30. Wszystkie szczegóły konkursu oraz wymagane dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach.

wniosek do uchwały 2020

Oświadczenie oferenta

Wzór umowa dotacji 2020 01

OTWARTY KONKURS – OGŁOSZENIE 2020