OTWARTY KONKURS OFERT NA 2016 ROK

Wójt Gminy Lubin ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na rok 2016 na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin

Rodzaj zadań:

1) organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej

2) organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym

3) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkoatletyce/warcabach/ łucznictwie

Oświadczenie oferenta

OTWARY KONKURS – OGŁOSZENIE 2016

wniosek

wzór umowy dotacji 2016