Otwarty konkurs ofert na 2016 r.

Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły w poniższych załącznikach.

SKMBTC224e16050914520

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OŚWIADCZENIA