OTWARTY KONKURS OFERT na 2015 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin

Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty konkurs ofert na 2015 rok na realizację zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.

Rodzaj zadań: Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w łucznictwie.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubinie, Referat Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia pod numerem tel.: 76/8403-125.

W załączeniu niezbędne dokumenty do pobrania:

OTWARTY KONKURS – OGŁOSZENIE 2015

Wniosek

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy dotacji

(JH/AH)