Otwarty konkurs ofert na 2015 rok informacja o zmianie terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania kultury – treść ogłoszenia o konkursie w załączeniu.

OTWARY KONKURS – OGŁOSZENIE 2015- ZMIANA TERMINU