Oświadczenia rolników tylko do 15 marca

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubin z siedzibą w Rudnej informuje o możliwości złożenia przez producentów rolnych Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018.

Podobnie jak w roku 2018 w przypadku, jeżeli stwierdzicie Państwo, że dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 nie uległy zmianie, to można zamiast Wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 roku
w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności,
co w roku 2018.

Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który ubiegał się we wniosku o przyznanie płatności
na rok 2018 o inne płatności niż te wymienione powyżej.

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 składa się w terminie od 15 lutego do 14 marca 2019 r.
na formularzu udostępnionym na stronie www.arimr.gov.pl lub w Biurze Powiatowym ARiMR. Oświadczenie składa się w wersji papierowej do Biura Powiatowego ARiMR. Oświadczenie może zostać złożone osobiście przez producenta rolnego, przez osobę trzecią
lub za pośrednictwem poczty (w tym wypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego). Oświadczenie złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila nie zostanie uznane jako złożone skutecznie. Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu, co oznacza, że Oświadczenie złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy po złożeniu Oświadczenia w gospodarstwie wystąpiły zmiany w zakresie wnioskowania lub działek ewidencyjnych lub działek rolnych, należy złożyć zmianę
do wniosku w terminie do 31 maja 2019 r.

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2018 roku.

Informujemy również, że w tym roku Wniosek o przyznanie płatności na rok 2019 należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus w terminie
od 15 marca 2019 r. do 15 maja 2019 r.

Dodatkowo informujemy, że usługi związane z wprowadzaniem wniosków do aplikacji eWniosekPlus prowadzi Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

 

Przydatne adresy:

Biuro Powiatowe ARiMR

ul. Ścinawska 19

59-305 Rudna

 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ul. Kisielewskiego 6

59-300 Lubin

Robert Marek

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Lubin z/s w Rudnej