Ostatnie wolne miejsca w Akademii Senioralnej!

Akademia Senioralna okazała się strzałem w dziesiątkę. Ze względu na ogromne zainteresowanie udziałem mieszkańców w zajęciach, Ośrodek Kultury Gminy Lubin zdecydował o przedłużeniu terminu zapisów. Chętni mogą zgłaszać się do końca tego tygodnia, tj. do 03 marca br.

Warsztaty komputerowe i taneczne, zajęcia na basenie, nordic walking, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, pierwsza pomoc przedmedyczna oraz nauka języka angielskiego – to tegoroczna oferta Akademii Senioralnej Gminy Lubin. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w zajęciach przyjmowane są do piątku, 03 marca 2017 r.

Projekt pod nazwą „AKADEMIA SENIORALNA” realizowany jest przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin na zlecenie gminnego samorządu.

Zajęcia dla seniorów 50+ realizowane będą w grupach po min. 10 osób, poprzez cykl wyżej wymienionych zajęć w okresie: marzec – listopad 2017 (z wyłączeniem lipca i sierpnia). W przypadku języka angielskiego zorganizowane będę zajęcia zarówno dla początkujących, jak i kontynuujących naukę rozpoczętą w poprzednim roku akademickim.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia odbywać się będą w świetlicach wiejskich oraz pracowniach komputerowych Gminy Lubin, jak również na basenach w Lubinie oraz na gminnych trasach szlaków turystycznych.

W przypadku dużego zainteresowania liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesyłanie ich na adres Ośrodka Kultury Gminy Lubin, Księginice 14, 59 – 300 Lubin (tel/fax: 76/845 59 86) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@okgminalubin.pl.

(red/OKGL)