Ostatnie walne zebranie OSP Gminy Lubin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OSP Raszowa zakończyła tegoroczny cykl zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin. Na spotkaniu uzupełniono także skład zarządu, który w związku ze śmiercią prezesa Jana Pasternaka, od września pracował w niepełnym składzie.

Nowym prezesem OSP Raszowa został Józef Kuchciak, a stanowisko wiceprezesa objął Paweł Kołkowski. Jednostka w Raszowej liczy 18 członków, a rok 2016 uznać może za wyjątkowy spokojny. Nie odnotowano żadnych pożarów, ani zagrożeń, ale druhowie cały czas czuwali i czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców.

We wszystkich zebraniach dziewięciu gminnych jednostek OSP uczestniczył wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.

–  To właśnie działalność strażaków ochotników gwarantuje bezpieczeństwo mieszkańcom naszej Gminy. Dzięki nim – jako wójt – mogę spać spokojnie. Staramy się za to poczucie bezpieczeństwa odwdzięczyć, wspierając – jako samorząd – jednostki naszej gminy. W tym roku OSP Gorzyca otrzymała nowe auto, dofinansowujemy zakup i wymianę sprzętu, który jest niezbędny w wykonywaniu ich misji. Pragnę podkreślić jednak, że strażacy nie czekają biernie na zmiany, ale sami je aranżują, ubiegając się o zewnętrzne fundusze, bardzo często z pozytywnym skutkiem. Za tę ciężką pracę, oddanie i gotowość do niesienia pomocy raz jeszcze bardzo dziękuję  – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Poprawę jakości sprzętu w jednostkach OSP  Gminy Lubin potwierdza Marek Maślej, Komendant Gminny.

– Z każdym rokiem jest on coraz nowocześniejszy i jest go coraz więcej. Jednym z najnowszych nabytków jest średni zestaw ratowniczo-gaśniczy, który kupiła OSP w Niemstowie. Jest to sprzęt, który bardzo przydaje się przy wypadkach drogowych. Jeżeli chodzi o wyszkolenie, to co roku Komenda Powiatowa PSP organizuje kursy, w których w porównaniu do Gminy Ścinawa, czy Rudna, naszych gminnych strażaków jest najwięcej. Wydaje mi się, że wyszkolenie naszych druhów jest na bardzo wysokim poziomie. Trzeba pamiętać, że ochotnicze straże pożarne są wielkim wsparciem dla zawodowej Państwowej Straży Pożarnej – mówi Marek Maślej.

Jednostki OSP funkcjonują w Gorzycy, Raszowej, Raszówce, Krzeczynie Wielkim, Szklarach Górnych, Czerńcu oraz trzy największe należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

(MG/AI)