Ostatnia szansa na złożenie wniosku w konkursie „zDolny Śląsk”

Do 10 września 2015 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium w ramach XV edycji konkursu stypendialnego Programu „zDolny Śląsk”. Roczne stypendia w kwocie od 2500 zł do 3500 zł zostaną przyznane w czterech kategoriach: naukowej, artystycznej, sportowej i społecznej, a sfinansowane m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. O stypendia mogą starać się uczniowie i tegoroczni absolwenci szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa.

Program Stypendialny „zDolny Śląsk” jest wspólną inicjatywą Fundacji Edukacji Międzynarodowej i Samorządu Województwa Dolnośląskiego, będąc jednym z elementów Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Celem Programu jest wsparcie rozwoju indywidualnych uzdolnień i talentów u uczniów, mieszkańców województwa dolnośląskiego. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do dnia 16 października 2015 r.

Wymagania tegorocznego KonkursuFundacja_Edukacji_Miedzynarodowej_logo_21

Niezbędne warunki:

  • ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej,
  • miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku,
  • przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Wnioski prosimy przesyłać do 10 września 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego), tylko drogą pocztową, na adres Fundacji Edukacji Międzynarodowej (53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”) – inna forma złożenia wniosku nie jest dopuszczana.

Uwaga! Możliwość składania wniosków przedłużono. Data podana we wzorze wniosku, czyli 4.09.2015 jest datą nieaktualną, obowiązuje data 10.09.2015 (decyduje data nadania wniosku, data stempla pocztowego).

Wnioski do pobrania na stronie internetowej Fundacji Edukacji Międzynarodowej:

http://www.fem.org.pl/new/pl/prorgamstypendialnyzdolnyslask/1271-aktualny-konkursxivzds.html