64. sesja Rady Gminy Lubin

Na najbliższy piątek zwołana została 64. Sesja Rady Gminy Lubin. Będzie to jednocześnie ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018 przed czekającymi nas w niedzielę wyborami. W programie obrad znalazły się m.in. sprawy związane z lokalizacją nowych przystanków przy drogach powiatowych, nowych nazw ulic, lokalizacji punktów sprzedaży alkoholi oraz przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Raszówce, Chróstniku, Krzeczynie Małym i Oborze. Poniżej szczegółowy program obrad.  

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmian.) zwołuję LXIV sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12 września 2018 r.
 3. Uchwała w sprawie wskazania wstępnego miejsca i lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej nr 1234D w miejscowości Krzeczyn Wielki/proj. nr 507/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna/proj. nr 508/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LXIII/458/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tegopozbawionym, w tym osobom bezdomnym /proj. nr 510/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki/proj. nr 509/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki/proj. nr 511/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 512/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Mały/proj. nr 516/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 513/ – inicjatywaWójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora /proj. nr 514/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka /proj. nr 515/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Zapytania i interpelacje radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski