Ostateczna lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne z gminnego zasobu mieszkaniowego

oraz ostateczna lista osób skreślonych z listy oczekujących na najem lokali mieszkalnych

ostateczna lista osób skreślonych z listy oczekujących na najem lokalu mieszkalnego

ostateczna lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego