Ośrodki zdrowia w czasie epidemii

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia ośrodki zdrowia ograniczyły swoją działalność. Część świadczeń udzielana jest w formie teleporad, w ten sposób można także otrzymać recepty. Przypominamy dane teleadresowe działających w gminie ośrodków i wdrożone zasady bezpieczeństwa.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. w Lubinie, ul Słoneczna 1, tel. 76 84 10 100 prowadzi w Gminie Lubin trzy placówki:

Raszówka – ul. 1-go Maja 12, 59-307 Raszówka tel. 76 84 48 186 tel. 530 079 328

Szklary Górne – Szklary Górne 50, 59-335 Lubin tel. 76 844 84 90

Siedlce – Siedlce 36, 59-300 Lubin tel. 76 844 93 20

Świadczenia zdrowotne w w/w miejscowościach, udzielane są zgodnie z zarządzeniami i wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia, część świadczeń jest realizowana ze względu na bezpieczeństwo pacjentów w formie teleporad. Lekarz podczas rozmowy telefonicznej poinformuje o dalszym toku leczenia. Recepty można uzyskać bez narażania mieszkańców na niepotrzebne zagrożenia również przez telefon. Do każdego pacjenta po wystawieniu recepty jest wykonywany telefon oraz sms przez pracowników placówek z kodem pin niezbędnym do realizacji recept. Pacjenci infekcyjni są przyjmowani na bieżąco. Na terenie placówek wdrożone zostały procedury bezpieczeństwa polegające m.in. tym, że każdy z pacjentów przechodzi przy wejściu pomiar temperatury, wywiad, dezynfekcje rak i musi poruszać się po placówce w maseczce ochronnej.

W Punkcie Zdrowia w Miłoradzicach, Miłoradzice 66, 59-323 Lubin, w celu uzyskania informacji należy dzwonić pod nr: 691 909 905, jest to numer bezpośrednio do pielęgniarki. Pielęgniarka przyjmuje dwa razy w tygodniu we wtorek w godz. 09:00-11:00 oraz w czwartek w godz. 14:30-16:30. We wtorki pobierany jest materiał do badań. Można również uzyskać pomoc w uzyskaniu recepty dla osób starszych. Natomiast teleleporady prowadzą lekarze pod numerem 76 746 61 18/19 jest to numer do Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego MEDICUS Sp. z o.o. w Lubinie, ul. Leśna 8.

Świadczenia oferowane pacjentom w dni wolne i poza godzinami pracy Ośrodków Zdrowia/Punktów Zdrowia: codziennie w godz. od 18:00 do 8:00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta dyżury pełnione są w RCZ SOR przy ul. Bema 5-6 w Lubinie (nagłe przypadki dla wszystkich mieszkańców).